مغز با مجتبی کامیابی

مغز با مجتبی کامیابی

مغر ما انسان‌ها از دو نیمکره‌ی چپ و راست تشکیل شده است که هر کدام وظایف جداگانه‌ای دارند. اگر ارتباط بین این دو نیمکره از بین برود ممکن است دست راست ما برخلاف دست چپ عمل کند.

در چهارمین قسمت از مجموعه کنفرانس‌های هوش بیان، مهندس مجتبی کامیابی از تفاوت‌های دو نیمکره‌ی مغر می‌گوید. این که هر نیمکره چه وظیفه‌ای را به عهده دارد و اگر ارتباط بین این دو نیمکره از بین برود چه اتفاقاتی ممکن است رخ بدهد.

 

پی نوشت: هر هفته، یکی از اعضای شرکت هوشروان در یک فرصت بیست دقیقه‌ای، موضوعی را برای دیگر همکارانش ارایه می‌دهد. ما در هوشوران امیدواریم این اشتراک‌گذاری اطلاعات موجب ارتقای تمام اعضایمان شود. ویدیوی این جلسات در اینجا به اشتراک گذاشته می‌شود تا شما هم بتوانید از این آموزش‌های داوطلبانه استفاده نمایید.

© از شما برای بازنشر مطالب به همراه لینک سایت ممنونیم!