اذیت ناخواسته با محمد غضنفری

اذیت ناخواسته با محمد غضنفری

همه‌ی ما بدون آنکه خودمان متوجه باشیم، ممکن است باعث آزار دیگران شویم. چنین آزارهایی حتی بدون آن که خودمان بدانیم، ممکن است باعث اتفاقات ناگواری در زندگی ما شوند.

در سومین قسمت از کنفرانس‌های هوش‌بیان، آقای محمد غضنفری از اذیت‌هاب ناخواسته می‌گوید. آزارهایی که ممکن است بدون آن که خودمان بخواهیم یا بدانیم برای دیگران داشته باشیم.

 

پی نوشت: هر هفته، یکی از اعضای شرکت هوشروان در یک فرصت بیست دقیقه‌ای، موضوعی را برای دیگر همکارانش ارایه می‌دهد. ما در هوشوران امیدواریم این اشتراک‌گذاری اطلاعات موجب ارتقای تمام اعضایمان شود. ویدیوی این جلسات در اینجا به اشتراک گذاشته می‌شود تا شما هم بتوانید از این آموزش‌های داوطلبانه استفاده نمایید.

© از شما برای بازنشر مطالب به همراه لینک سایت ممنونیم!